Adiuwanty do herbicydów

21 zezwolenia na środki chwastobójcze

Biloxa – zawiera chizalofop-P-etylowy + kletodym. Stosowanie: rzepak ozimy i burak cukrowy.

Black Duo 306 SE – zawiera florasulam + 2,4-D. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza.

Fen-Pro – zawiera fenmedifam. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).

Field, Miecznik – zawierają chlopyralid + halauksyfen metylu. Stosowanie: rzepak ozimy.

Galar 050 SC – zawiera florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime.

Hitro 100 EC, Vergil 100 EC – zawierają propachizafop. Stosowanie: burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, cebula, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.

Jatagan 75 WG, Jatagan Bis 75 WG – zawierają tritosulfuron + dikamba. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza.

Jedis 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy, burak ćwikłowy.

Jenot Twist 050 EC – zawiera chizalofop-P-etylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne), ziemniak, rzepak ozimy, marchew.

Koralit – zawiera piroksysulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

LS-Clomaz – zawiera chlomazon. Stosowanie: ziemniak, rzepak ozimy i jary, groch, fasola, ogórek.

Mahak 800 – zawiera prosulfokarb. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak.

Obelisk – zawiera jodosulfuron metylosowy + mezosulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Starane Forte – zawiera halauksyfen metylu + fluroksypyr meptylu. Stosowanie: pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare.

Terbyne Extra – zawiera chlomazon + mezotrion + terbutylazyna. Stosowanie: kukurydza.

Verres 462,5 EC – zawiera dimetenamid-P + pendimetalina. Stosowanie: kukurydza oraz niektore uprawy i zastosowania małoobszarowe (łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna); groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki; seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluszka) uprawiane na nawóz zielony; cebula, szalotka uprawiane z siewu; por; kukurydza cukrowa; słonecznik zwyczajny; grusza; piwonia, funkia, tawułka; rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłączy; miskant; rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne.

Vima Imazabentazon 502,4 – zawiera bentazon + imazamoks. Stosowanie: groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (soja, bób, bobik uprawiany na suche nasiona, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna).

Wish Top – zawiera chiazalofop-P-etylowy. Stosowanie: rzepak ozimy, soja.

Źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ czerwiec 2023; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 15-09-2023)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowymi zaleceniami stosowania).