Adiuwanty do herbicydów

20 zezwoleń na środki chwastobójcze

Amstaf 800 EC, Baset 800 EC – zawierają prosulfokarb. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (żyto jare, proso zwyczajne, cebula z siewu, cebula z rozsady, cebula z dymki, por z siewu i rozsady, czosnek, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy, seler naciowy, chrzan, bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona, rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne).

Brixton – zawiera kletodym. Stosowanie: rzepak ozimy i burak cukrowy oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (słonecznik).

Cleravo Flex – zawiera aminopyralid, chinomerak i imazamoks. Stosowanie: odmiany rzepaku ozimego i rzepaku jarego odpornego na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany).

Diflato 500 SC, Fluto 500 SC, Violan 500 SC – zawierają diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima.

Flotyn 114 OD, Tudor 114 OD – zawierają florasulam, nikosulfuron i tifensulfuron metylowy. Stosowanie: kukurydza.

Kleo 240 EC, Logik 240 EC – zawierają kletodym. Stosowanie: rzepak ozimy i burak cukrowy oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (plantacje nasienne lnu zwyczajnego (materiał rozmnożeniowy), len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, mak lekarski, słonecznik zwyczajny, lnianka siewna, soja, burak pastewny, burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzepa uprawiana na korzenie, tytoń, wierzba energetyczna, rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych).

Notos Max 100 SC, Solis Max 100 SC – zawierają mezotrion. Stosowanie: kukurydza.

Rapuzi 500 SC – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy.

Roundup Flex, Roundup Strong, Roundup Ultra – zawierają glifosat. Stosowanie: powierzchnie przeznaczone pod uprawę oraz po uprawie roślin ozdobnych i warzywnych, w tym powierzchnie wokół drzew i krzewów, renowacja (odnowienie) trawników.

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach
sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki
zdrowotnej.

Safari DuoActive 78,5 WG – zawiera lenacyl i triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóry uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny).

Singlif 360 SL – zawiera glifosat. Stosowanie: pola uprawne przed siewem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska); jabłoń; grusza; śliwa; wiśnia.

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach
sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki
zdrowotnej.

Vulcanus – zawiera flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ styczeń 2022; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 18-02-2022)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).