Adiuwanty do herbicydów

2 zezwolenia na środki chwastobójcze

Gildox 660 WG – zawiera diflufenikan i metsulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Tiff 040 OD – zawiera tifensulfuron metylowy. Stosowanie: kukurydza.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Czerwiec 2020; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 10-07-2020

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).