Adiuwanty do herbicydów

17 zezwoleń na środki chwastobójcze

Atut RTU – zawiera glifosat w formie soli amonowej. Stosowanie: teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.), ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia), nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych, trawniki (likwidacja lub odnowienie), rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od zasadzenia), rośliny sadownicze (drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe – co najmniej po roku od zasadzenia).

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Basar, Deluge 960 EC, Metallica – zawierają S-metolachlor. Stosowanie: kukurydza.

Chlorydazon 520 SC – zawiera chlorydazon. Stosowanie: burak cukrowy.

Corello – zawiera florasulam i piroksysulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime. 

Effendi 500 SC – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy. 

Emcee – zawiera MCPA. Stosowanie: pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime. 

Esorio 150 EC – zawiera fluazyfop-P-butylowy. Stosowanie: rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, burak cukrowy. 

Evea 360 CS – zawiera chlomazon. Stosowanie: ziemniak, rzepak ozimy. 

FlorasulGuard – zawiera florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary. 

Maceta 50 – zawiera chizalofop-P-etylowy. Stosowanie: burak cukrowy i burak pastewny (plantacje produkcyjne), ziemniak, rzepak ozimy, marchew. 

Matrican 100 SC, Plonarius 100 SC, Rassel 100 SC – zawierają florasulm. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime. 

MesotriGuard – zawiera mezotrion. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę. 

V-Tron – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny).

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Czerwiec 2019; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 09-07-2019)

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.