Adiuwanty do herbicydów

17 zezwoleń na środki chwastobójcze

Aron 50 EC, Paxio 50 EC – zawierają pinoksaden. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary.

Bandur 600 SC – zawiera aklonifen. Stosowanie: ziemniak oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, cebula uprawiana z siewu, czosnek, słonecznik, kminek zwyczajny, szkółki drzewek iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew), wierzba energetyczna.

Bariloche – zawiera chlopyralid. Stosowanie: burak cukrowy.

Bentaz 480 SL, Bentazon 480 SL – zawiera bentazon. Stosowanie: ziemniak, groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona, fasola.

Clap Forte – zawiera chlopyralid. Stosowanie: rzepak ozimy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (rzepak jary).

Czarnobyl – zawiera diflufenikan i flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy.

Huzar Active Plus – 2,4-D w postaci estru, jodosulfuron metylosodowy, tienkarbazon metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Matrix – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary.

Metaz 500 SC – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy.

Nabos 2 50 WG – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny.

Obelix 334 SL – zawiera chlopyralid i pikloram. Stosowanie: rzepak ozimy, gorczyca biała.

Roundup PowerMax 720 – zawiera glifosat w formie soli amonowej. Stosowanie: niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne).

Runway – zawiera aminopyralid. Stosowanie: rzepak ozimy.

Tiron 200 EC – zawiera fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary.

Zypar – zawiera florasulam i halauksyfen metylu (Arylex TM). Stosowanie: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Sierpień 2018. Etykiety środków ochrony roślin. https://www.gov.pl/rolnictwo/ochrona-roslin (dostęp 19-09-2018)

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.

foto. jplenio/pixabay