Adiuwanty do herbicydów

16 zezwoleń na środki chwastobójcze

Addar 50 EC – zawiera pinoksaden. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Artegon 450 WG – florasulam i aminopyralid. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara.

Atacama 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).

Bachmat 306 SE, Matbach 306 SE – zawiera florasulam i 2,4-D. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza.

Beni – zawiera bentazon. Stosowanie: kukurydza.

Daman – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima.

Dubri Bis 600 SC – zawiera aklonifen. Stosowanie: ziemniak oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (groch zwyczajny (uprawiany na świeże i suche nasiona), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, cebula uprawiana z siewu, szalotka, czosnek, szczypiorek, fasola, bobik, bób, soczewica, wyka, lucerna uprawiana na nasiona, słonecznik, topinambur, kminek zwyczajny, dzięgiel, kolendra, koper ogrodowy, lubczyk, aksamitka, rumianek szlachetny, tytoń, szkółki drzewek iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew), wierzba energetyczna.

Finex 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny).

Haksar Ultra 260 EW – zawiera MCPA, chlopyralid i fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, trawniki, boiska sportowe, pola golfowe.

Highland HL 480 SL – zawiera glifosat w postaci soli dimetyloamoniowej. Stosowanie: wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów (kukurydza, burak cukrowy), pola uprawne przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, ściernisko – po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów, rośliny sadownicze (jabłoń), tereny przeznaczone pod założenie sadu, użytki zielone (rekultywacja), tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).

Nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Lentem 45 WP – zawiera pirydat. Stosowanie: cebula z siewu, por z siewu, kapusta głowiasta z rozsady oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (kalafior, brokuł, kapusta brukselska (uprawiane z rozsady); kukurydza cukrowa; mięta pieprzowa; melisa lekarska; dziurawiec zwyczajny; karczoch zwyczajny; kozłek lekarski; babka lancetowata; kminek zwyczajny; koper ogrodowy; koper włoski; majeranek ogrodowy; biedrzeniec anyż.

Metos 960 EC – zawiera S-metolachlor. Stosowanie: kukurydza.

Sawin 50 WG, Sufromet 50 WG – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny.

Ultegra 050 SC – zawiera florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Kwiecień 2020; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 08-05-2020

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).