Adiuwanty do herbicydów

13 zezwoleń na środki chwastobójcze

Apyros 75 WG – zawiera sulfosulfuron. Stosowanie: pszenica ozima.

Bentima 502,4 SL, Kanopus 502,4 SL – bentazon + imazamoks. Stosowanie: groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (soja, bób, bobik uprawiany na suche nasiona, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna).

Buster Twist 050 EC – zawiera chizalofop-P-etylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne), ziemniak, rzepak ozimy, marchew.

Cevino Trio 599,5 SC, Trivino 599,5 SC – zawiera diflufenikan + flufenacet + penoskulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime.

Cezaro 574 SC, Huron 574 SC – zawiera diflufenikan + flufenacet + florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime.

Huzar Plus – zawiera jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenica orkisz, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica jara durum, jęczmień jary.

Nuri – zawiera nikosulfuron + rimsulfuron. Stosowanie: kukurydza.

Pike Max 20 WG – zawiera metsulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Pixafen – zawiera halauksyfen metylu + pikloram. Stosowanie: rzepak ozimy.

Tazoprym 500 SC – zawiera terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ sierpień 2023; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 20-12-2023)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowymi zaleceniami stosowania).