MCPA


Działanie MCPA na rośliny zostało opisane już w roku 1945 [5]. Pierwszy preparat zawierający MCPA został zarejestrowany w Polsce w roku 1965 [4].

GRUPA CHEMICZNA: pochodne fenoksykwasów

GRUPA HRAC: O

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany przez liście oraz korzenie.

MECHANIZM DZIAŁANIA: Selektywny, systemiczny herbicyd (przemieszcza się w roślinach). Działa podobnie jak auksyna – kwas indolilo-3-octowy (IAA), zaburza równowagę hormonalną roślin.

Pierwszym objawem działania jest deformacja roślin. Liście i łodygi się skręcają, brzegi blaszek liściowych mogą się wywijać ku górze. Następnie dochodzi do zahamowania wzrostu, pojawiają się chlorozy i nekrozy. Symptomy w pierwszej kolejności ujawniają się na najmłodszych organach (dodano 01.02.2017).
Temperatura minimalna dla działania MCPA zawiera się w przedziale 8-12ºC, optimum wynosi 20ºC, maksimum 25ºC [3] (dodano 30-03-2017).

 SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA*:  

 • MCPA w dawce 562,5 – 750 g/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polne [1] (aktualizacja 01-02-2018).
 • MCPA (dawki nie określono):
  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, mięta polna, poziewnik, rzodkiew świrzepa, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny [4].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: boiska sportowe,  jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, pola golfowe, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, trawniki, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w warunkach laboratoryjnych 7-41 dni [2].

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50):  962-1470 mg/kg [5]

WYBRANE PREPARATY:

 • Agritox 500 SL
 • Agritox Turbo 750 SL (+ dikamba)
 • Agroxone Max 750 SL
 • Agroxone Turbo 750 SL (+ dikamba)
 • Bofix 260 EW (+ fluroksypyr + chlopyralid)
 • Ceridor MCPA 750 SL
 • ChwasTech Turbo 750 SL (+ dikamba)
 • Chwastox 500 SL
 • Chwastox 750 SL
 • Chwastox AS 600 EC
 • Chwastox D 179 SL (+ dikamba)
 • Chwastox Extra 300 SL
 • Chwastox Trio 540 SL (+ mekoprop-P + dikamba)
 • Chwastox Turbo 340 SL (+ dikamba)
 • Dicoherb 750 SL
 • Dicoherb Turbo 750 SL (+ dikamba)
 • Dicotex 202 SL (+ 2,4-D + mekoprop-P + dikamba)
 • Fastoxin 300 SL
 • Golf Plus 540 SL (+ mekoprop-P)
 • Longbow (+ 2,4-D, + mekoprop-P + dikamba)
 • MCPA 300 SL
 • Mniszek 540 SL (+ mekoprop-P + dikamba)
 • Mniszek Ultra 070 EW (+ fluroksypyr + chlopyralid)
 • Mniszek Ultra Hobby AL. (+ fluroksypyr + chlopyralid).
 • Nutox Turbo 750 SL (+ dikamba)
 • Orkan 350 SL (+ glifosat)
 • Sprinter 350 SL (+ glifosat)
 • Starane Trawniki (+ fluroksypyr + chlopyralid)
 • The-Tox Turbo 750 SL (+ dikamba)
 • Weed-Tox Turbo 750 SL (+ dikamba)

 źródła:
1. Chwastox Professional 750 SL. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-460/2017d z dnia 11.09.2017 r.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].

3. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
4. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
5. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.