mak polny

Torebki (makówki) maku polnego (dodano 17-04-2018).

Papaver rhoeas L.
Nazwa angielska: corn poppy, common poppy, field poppy, red poppy
Rodzina: makowate (Papaveraceae)

Wygląd, cechy szczególne: Mak polny osiąga 20-90cm wysokości. Liście pojedynczo lub podwójnie pierzastodzielne. Kwiaty pojedyncze, o czerwonych, okrągławych, zachodzących na siebie płatkach, w nasadzie zazwyczaj z czarną plamą. Na szypułkach długie (do 4mm) odstające włoski (odmiana rhoeas) lub krótkie (1-2mm) i przylegające (odmiana strigosum – mak przytulonowłosy). Owoc to kulista lub odwrotnie jajowata torebka (tzw. makówka). Nasiona drobne nerkowate (aktualizacja 01-08-2017).

Siewka maku polnego, widoczne liścienie i pierwsza para liści (dodano 04-06-2018).

Okres kwitnienia: głównie maj-lipiec, także jesienią.

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna jara lub zimująca. Średnia produkcja nasion 10 000 – 20 000 sztuk. Nasiona po osypaniu wchodzą w stan spoczynku na m.in. 12 tygodni. Krzyżuje się z makiem wątpliwym. Nasiona na gruntach ornych zachowują żywotność przez około 6-8 lat. W jednym z badań po 6 latach zdolnych do kiełkowania było 7% nasion (dodano 19-05-2018).

Siewka maku polnego, widoczny 3 liść właściwy (dodano 20-08-2018).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza głównie zboża i rzepak ozimy. Najbardziej szkodliwe są egzemplarza zimujące.
Orientacyjny próg szkodliwości dla zbóż, który często podaje się w opracowaniach popularnonaukowych, to 10-25 egzemplarzy chwastu na 1m² plantacji (aktualizacja 08-12-2017).
Z badań prof. Kapelusznego (1988) wynika, że ekonomiczny próg dla pszenicy ozimej to 6-10 sztuk na 1m² plantacji (dodano 12-08-2017).

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) (gleby zasadowe (pH>7))

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: amidosulfuron, chlorosulfuron, dikamba, florasulam, fluroksypyr, izoproturon, jodosulfuron metylosodowy, MCPA, mekoprop, metazachlor, propyzamid, tribenuron metylu.

W Polsce w roku 2012 wykryto pierwszy biotyp maku polnego uodporniony na tribenuron metylu (Żuławy Gdańskie, pszenica ozima).
We Francji w roku 2016 stwierdzono osobniki maku polnego odporne jednocześnie na herbicydy z grupy inhibitorów ALS/AHAS (jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy i metsulfuron metylowy) i syntetycznych auksyn (2,4-D i MCPA), jest to przykład tzw. odporności wielokrotnej (źródło: weedsicence.org) (dodano 16-02-2018).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Mak polny, egzemplarze na etapie kwitnienia oraz po kwitnieniu.