Adiuwanty do herbicydów

Zachwaszczenie pszenicy w różnych systemach uprawy

Stan oraz stopień zachwaszczenia pól uprawnych jest determinowany przede wszystkim przez stosowaną agrotechnikę oraz czynniki przyrodnicze. Istotny wpływ na liczbę i masę chwastów ma sposób uprawy roli.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadzono badania, których celem było określenie plonowania pszenicy jarej w zależności od zachwaszczenia (liczby i świeżej masy chwastów), udziału międzyplonu ścierniskowego (gorczyca biała) w zmianowaniu oraz sposobu uprawy roli pod wysiew międzyplonu i pszenicy jarej.

Czynnikiem I rzędu w doświadczeniu była uprawa międzyplonu ścierniskowego (pszenica bez międzyplonu, pszenica po międzyplonie wysiewanym po podorywce, pszenica po międzyplonie wysianym w siewie bezpośrednim), a czynnikiem II rzędu sposób uprawy pszenicy (siew bezpośredni, uprawa uproszczona agregatem uprawowym, uprawa płużna).

Na poletkach doświadczalnych chwastami dominującymi były: tasznik pospolity, fiołek polny oraz komosa biała. W mniejszym nasileniu obserwowano: gwiazdnicę pospolitą, ostrożenia polnego, stulichę psią oraz konyzę kanadyjską (przymiotno kanadyjskie).

Najniższy średni plon (2,93 t/ha) uzyskano z obiektów z pszenicą uprawianą w siewie bezpośrednim bez zastosowania międzyplonu, a najwyższy plon (3,74 t/ha) w przypadku siewu bezpośredniego międzyplonu i uprawy płużnej pod wysiew pszenicy jarej.

Najniższe zachwaszczenie obserwowano w wariancie, w którym międzyplon został wysiany po podorywce, a pszenicę uprawiano w technologii siewu bezpośredniego.

Dostrzeżono tendencję wzrostu plonu wraz ze zmniejszaniem się średniej masy chwastów. Różnic tych jednak nie udowodniono statystycznie.

źródło/więcej informacji:
Cyplik A., Majchrzak L., Bocianowski J. 2020.
Zachwaszczenie a plonowanie pszenicy jarej wysiewanej w różnych systemach uprawy roli. Progress in Plant Protection 60(2): 137-142.