Adiuwanty do herbicydów

Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek owsa i łubinu


Współrzędna uprawa roślin niesie za sobą szereg korzyści m.in. zwiększa stabilność plonowania, ogranicza zachwaszczenie łanu oraz tempo rozprzestrzeniania się chorób. W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach porównano zachwaszczenie i plonowanie owsa i łubinu wąskolistnego uprawianych w siewie czystym oraz w mieszankach o różnym składzie procentowym (łubin wąskolistny 75% + owies 25%, łubin wąskolistny 50% + owies 50%, łubin wąskolistny 25% + owies 75%). Pomiary przeprowadzono w fazie kwitnienia łubinu oraz płaskiego zielonego strąka łubinu. Najwyższe zachwaszczenie zaobserwowano w uprawie łubinu wąskolistnego w siewie czystym, a najniższe w uprawie owsa. Dodatek owsa do łubinu powodował spadek ilości i masy chwastów. Największy plon świeżej masy zebrano z poletek doświadczalnych na których uprawiano współrzędnie łubin i owies w proporcjach 50/50. Wyższą liczbę i masę chwastów odnotowano w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu.

więcej informacji:
Płaza A., Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A., Górski R., Rzążewska E.
2017. Plonowanie a zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę. Progress in Plant Protection 57 (2): 130-134.

Pełna wersja publikacji dostępna na stronie internetowej wydawnictwa Progress in Plant Protection.