Adiuwanty do herbicydów

Zachwaszczenie i działanie herbicydów w kontekście pogody

W pracy przeglądowej omówiono wpływ krótko- i długoterminowych zmian warunków termiczno-wilgotnościowych na występowanie chwastów polnych oraz na dobór i skuteczność działania herbicydów. Zwrócono uwagę m.in. na to, że postępujące zmiany klimatu przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia chwastami ciepłolubnymi późno wschodzącymi (np. psianką czarną i włośnicami) oraz sprzyjają migracji roślin z regionów o cieplejszym klimacie (np. zaślaz pospolity). Przedstawiony został wpływ pogody na zachowanie się herbicydów w środowisku oraz cechy morfologiczne i anatomiczne chwastów determinujące ich wrażliwość na środki chwastobójcze.

więcej informacji:
Gołębiowska H. 2016. Zróżnicowanie w zachwaszczeniu oraz oddziaływanie herbicydów w zasiewach roślin uprawnych w kontekście krótko- i długoterminowych zmian pogodowych. Studia i Raporty IUNG-PIB. 50(4): 65-77.

artykuł dostępny online na stronie wydawnictwa Studia i Raporty IUNG-PIB