Adiuwanty do herbicydów

Występowanie, produktywność oraz zwalczanie rdestowców

Rdestowce (Reynoutria sp.) to pochodzące ze wschodniej Azji rośliny, które do Europy zostały sprowadzone w XIX wieku. Do Polski trafiły na przełomie XIX i XX wieku jako gatunki ozdobne i miododajne, a w mniejszym stopniu paszowe. Obecnie rdestowce występują na terenie całego kraju i są uważane za rośliny inwazyjne.

W latach 2013–2016 naukowcy z IUNG-PIB oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określili miejsca występowania rdestowców sachalińskiego i ostrokończystego, ich produktywność (produkcję świeżej masy) oraz możliwości zwalczania. W doświadczeniach wykorzystano 3 herbicydy oraz mechaniczne koszenie roślin.

Ustalono, że na Dolnym Śląsku rdestowce najczęściej występują nad brzegami cieków wodnych, na siedliskach okrajkowych, a także przydrożach. Biomasa, jaką wytwarzają na  powierzchni jednego hektara może przekraczać sto ton, zarówno w przypadku pędów nadziemnych, jak i kłączy. Najlepsze rezultaty w zwalczaniu rdestowców osiągnięto po zastosowaniu mieszaniny trichlopyr + fluroksypyr + chlopyralid. Skuteczność po 8 tygodniach od oprysku (w systemie dawek dzielonych) sięgała od 95 do 98%. Po upływie 5 miesięcy odrastało zaledwie 6% roślin.

źródło/więcej informacji
Domaradzki K., Jezierska-Domaradzka A., Badowski M., Matkowski A. 2019. Występowanie, produktywność oraz możliwości zwalczania rdestowców ostrokończystego i sachalińskiego. Progress in Plant Protection 59 (1): 5-12.