Adiuwanty do herbicydów

Wyciąg z nawłoci stymuluje wzrost maku polnego

Metabolity wtórne zawarte w roślinach z rodzaju Solidago (nawłoć) mogą wywierać allelopatyczny wpływ na niektóre gatunki rosnące w ich najbliższym sąsiedztwie.

Zespół naukowców z IUNG-PIB oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadził doświadczenie w którym zbadano wpływ wodnych i alkoholowych wyciągów z łodyg i liści lub korzeni i kłączy nawłoci późnej na produkcję biomasy przez mak polny.

Wyciągi rozcieńczono w wodzie destylowanej lub wodzie destylowanej z dodatkiem adiuwanta, a następnie wykorzystano do oprysku siewek maku znajdujących się w stadium 1-2 liści właściwych. Gdy rozpuszczalnikiem była woda destylowana obserwowano niewielką stymulację (do 29%) lub zahamowanie (do 24%) produkcji biomasy maku w porównanie do obiektu kontrolnego. Te różnice nie zostały jednak potwierdzone statystycznie. Bardziej spektakularne efekty osiągnięto wykorzystując jako rozpuszczalnik wodę z dodatkiem adiuwanta. Produkcja biomasy zwiększała się wówczas od blisko 400% do ponad 800%.

źródło/więcej informacji:
Domaradzki K., Sekutowski T. R., Jezierska-Domaradzka A., Matkowski A., Stochmal A. 2017.  Aktywność biologiczna wyciągu alkoholowego i wodnego uzyskanego z nawłoci późnej (Solidago gigantea) na produkcję biomasy przez mak polny (Papaver rhoeas). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 57(4): w druku.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. geraldfriedrich2