Adiuwanty do herbicydów

Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę

Metrybuzyna to substancja chwastobójcza często wykorzystywana przez plantatorów ziemniaka. Zdarza się, że związek ten, zwłaszcza stosowany w terminie powschodowym, działa fitotoksycznie na rośliny uprawne. W efekcie może dojść do obniżenia plonu, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego zniszczenia plantacji.

Badania dotyczące stopnia wrażliwości odmian ziemniaka na metrybuzynę prowadzone są od wielu lat w oddziale IHAR-PIB w Boninie. W roku 2019 przetestowano pod tym kątem kolejnych 12 odmian.

Pośród nich 8 było mało wrażliwych na działanie metrybuzyny (Alicante, Astana, Hetman, Partner, Pogoria, Sanibel, Theresa, Torpeda), 3 średnio wrażliwe (Anouk, Impala, Malwina), a jedna wykazała podwyższoną wrażliwość (Excellency).

źródło/więcej informacji:
Urbanowicz J.
2020. Fitotoksyczna reakcja odmian na metrybuzynę aplikowaną po wschodach ziemniaka. Ziemn. Pol. 1: 27-36.