Adiuwanty do herbicydów

Wpływ zachwaszczenia oraz rozstawy rzędów na plonowanie rumianku

Rumianek pospolity to powszechnie występujący chwast segetalny, który jest również jedną z najstarszych i najbardziej znanych roślin leczniczych. Plantacje tego gatunku na terenie Polski zajmują obecnie kilkaset hektarów. Jest to roślina w dość niskim stopniu podatna na atak chorób oraz szkodników. Pośród agrofagów największym zagrożeniem dla rumianku są zazwyczaj chwasty.

W przeprowadzonym na Białorusi badaniu oceniono wpływ zachwaszczenia oraz rozstawy rzędów na plonowanie rumianku pospolitego wysiewanego w terminie wiosennym.

Ustalono, że występowanie chwastów 20-30 dni po siewie nie miało wpływu na wysokość plonu koszyczków kwiatowych. Pozostawienie chwastów przez 40 dni spowodowało obniżkę plonu o 24% (przy rozstawie rzędów 12,5 cm) i 30,8% (rozstawa 45 cm), po 60 dniach straty sięgały odpowiednio 50,8% i 74,0%. W wyniku konkurencja chwastów obniżyła się również jakość plonu (zawartość olejków eterycznych) oraz ilość powstałej biomasy (masy zielonej) rumianku.

źródło/więcej informacji:
Yakimovich A. 2020. Wpływ rozstawy rzędów i szkodliwości chwastów na plon i jakość kwiatów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) w uprawach wiosennych. Progress in Plant Protection 60 (3): 193-200.