Adiuwanty do herbicydów

Wpływ odczynu cieczy opryskowej i adiuwantów na działanie tembotrionu

Skuteczność działania herbicydów zależy od wielu czynników. W przypadku niektórych substancji bardzo istotny jest odczyn wody wykorzystanej do zabiegu. Wartość pH cieczy roboczej może wpłynąć m.in. na rozpuszczalność preparatu, trwałość substancji czynnej oraz jej przenikanie przez kutikulę chwastów. Na działanie środków chwastobójczych mogą także wpłynąć różnego rodzaju substancje pomocnicze (tzw. adiuwanty) włączane do formulacji preparatu lub dodawane przez rolnika do zbiornika opryskiwacza. Ważną grupą adiuwantów są związki obniżające napięcie powierzchniowe (surfaktanty), które sprawiają, że krople opryskowe lepiej utrzymują się na liściach chwastów i dokładniej je zwilżają.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadzono doświadczenie szklarniowe, w którym oceniono efektywność niszczenia chwastnicy jednostronnej przez tembotrion w zależności od rodzaju dodanego adiuwanta oraz pH cieczy opryskowej.

Najlepszy efekt chwastobójczy zaobserwowano po zastosowaniu mieszaniny herbicydu z metylowanym estrem oleju rzepakowego. Adiuwant ten w większości przypadków pozwolił  na utrzymanie skuteczności dawki zredukowanej tembotrionu (50%) na poziomie skuteczności dawki pełnej (100%). Ustalono także, że odczyn cieczy opryskowej nie miał znaczącego wpływu na działanie badanego herbicydu.

źródło/więcej informacji:
Sobiech Ł., Skrzypczak G., Grzanka M. 2019. Wpływ pH cieczy opryskowej i adiuwantów należących do różnych grup chemicznych na skuteczność działania tembotrionu. Przem. Chem. 98 (10): 1551-1554.