Adiuwanty do herbicydów

Wpływ MCPA i HILs na zawartość chlorofilu w pszenicy


Stosowanie środków ochrony roślin może prowadzić do niekorzystnych zmian w roślinach uprawnych. W zależności od rodzaju substancji czynnych oraz ich właściwości mogą wystąpić zmiany strukturalne białek, lipidów, kwasów nukleinowych oraz chlorofilu, co zakłóca prawidłowy przebieg niektórych szlaków metabolicznych.

 W badaniu polowym przeprowadzonym na plantacji pszenicy jarej  oceniono zmiany zawartości chlorofilu w liściach pszenicy jarej po zabiegu herbicydem Chwastox Extra 300 SL (substancja czynna MCPA) oraz wybranymi herbicydowymi cieczami jonowymi HILs ([Arq 2HT][MCPA], [cocoBET][MCPA], [p-DADMA][MCPA]).

Pomiary wykonane 24, 72 i 168 h po zabiegu wykazały, że aplikacja herbicydu i cieczy jonowych zawierających MCPA nie wpłynęła znacząco (statystycznie istotnie) na zawartość chlorofilu a + b w liściach pszenicy jarej odmiany Bombona.

 źródło/więcej informacji:
Grobela M. 2018. Zawartość chlorofilu a + b w liściach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) po zastosowaniu MCPA oraz wybranych HILs. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 58(3): 187-192.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. Pixabay