Adiuwanty do herbicydów

Wpływ desykacji glifosatem na jakość ziarna pszenicy


Desykacja zbóż glifosatem może wiązać się z obecnością pozostałości herbicydu w ziarnie, a także niekorzystnie wpłynąć na zdolność kiełkowania. W badaniu polowym (IOR-PIB) oceniono wpływ glifosatu stosowanego przedżniwnie w pszenicy jarej w formie herbicydowych cieczy jonowych na poziom pozostałości herbicydu i jego głównego metabolitu (AMPA) w ziarnie i słomie oraz na energię i zdolność kiełkowania ziarna. Ustalono, że żadna z zastosowanych cieczy jonowych, a także komercyjny produkt zawierający glifosat, nie wpłynęły negatywnie na zdolność i energię kiełkowania ziarna desykowanej odmiany pszenicy. Na poletkach doświadczalnych, gdzie wykorzystano herbicyd w formie cieczy jonowych, nie wykryto jego pozostałości w ziarnie. Tam gdzie do oprysku wykorzystano komercyjny produkt, poziom pozostałości w ziarnie wynosił 0,01 mg/kg, czyli był 100-krotnie niższy od obowiązujących norm.

 więcej informacji:
Marcinkowska K. 2017.  Pozostałości glifosatu w ziarnie i słomie oraz zdolność kiełkowania ziarna pszenicy jarej po zastosowaniu herbicydu w postaci cieczy jonowych w zabiegu przedżniwnym. Progress in Plant Protection 57 (1): 95-100.

 artykuł dostępny online na stronie internetowej czasopisma Progress in Plant Protection