Adiuwanty do herbicydów

terbutylazyna


W polskiej literaturze spotykany jest również zapis „terbutyloazyna”.

terbuthylazine (angielska nazwa zwyczajowa)

Terbutylazyna została opisana po raz pierwszy w roku 1966 [3]. Badania przeprowadzone w USA wykazały, że skuteczność chwastobójcza terbutylazyny jest niższa od atrazyny, co spowodowało, że przez wiele lat nie była ona stosowana na polach uprawnych w tym kraju (w roku 1986 została zarejestrowana jako preparat do zwalczania glonów). Substancja ta dużego znaczenia nabrała w niektórych częściach Europy oraz w Południowej Afryce, szczególnie tam gdzie kukurydzę zachwaszczały gatunki z rodzaju aksamitka (Tagetes spp.), niezwalczane przez atrazynę. W Polsce debiut produktu zawierającego terbutylazynę miał miejsce w roku 1975 [4].

Grupa chemiczna

triazyny

Grupa HRAC

5 (dawniej C1)

Zwalczanie chwastów Innvigo

Drogi wnikania do roślin

Herbicyd pobierany przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście.

Działanie

Terbutylazyna jest herbicydem działającym systemicznie (układowo). Zakłóca proces fotosyntezy (zahamowanie przepływu elektronów w fotosystemie II). Na liściach pojawiają się chlorozy  przechodzące później w nekrozy (dodano 25-03-2019). Chlorozy pojawiają się głównie w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach liści. Po zabiegu nalistnym symptomy są w pierwszej kolejności widoczne na liściach które weszły w kontakt z herbicydem, a po zabiegu doglebowym na najstarszych liściach (po oprysku doglebowym chwasty często zamierają już na etapie wschodów) (dodano 18-11-2021). Dzięki działaniu odglebowemu terbutyloazyny wschody chwastów są ograniczone przez 68 tygodni po wykonaniu oprysku (dodano 11-03-2022).

Niekorzystne warunki pogodowe po zabiegu mogą spowodować przejściowe chlorozy blaszek liściowych oraz zahamowanie wzrostu kukurydzy nie wpływające na plon [1] (dodano 26-06-2018).

Pierwsze symptomy działania terbutylazyny na siewki fiołka (dodano 19-04-2021).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza

 • terbutylazyna w dawce 750 g/ha:
  Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne [1].
 • terbutylazyna (dawki nie określono):
  Gatunki wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, poziewnik szorstki, przetaczniki, rdesty, rumianowate, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, tobołki polne, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa [4].
 • terbutylazyna w dawce 500 g/ha:
  Gatunki wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity [5] (dodano 18-02-2019).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

kukurydza, kukurydza cukrowa (uprawy małoobszarowe) (dodano 20-04-2020).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

10,0-35,8 dni w warunkach polowych; 38,2-167 dni w warunkach laboratoryjnych [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

>1000 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 24-04-2020)

 • Agrikorn 340 SE (+ bromoksynil)
 • Aspect T (+ flufenacet)
 • Bromoterb 500 SC (+ bromoksynil)
 • Calaris 400 SC (+ mezotrion)
 • Cornmax 340 SE (+ bromoksynil)
 • Gardo Gold 500 SC (+ S-metolachlor)
 • Jotamun 650 WG (+ mezotrion + izoksaflutol)
 • Kukugran 340 SE (+ bromoksynil)
 • Lumax 537,5 SE (+ mezotrion + S-metolachlor)
 • Maizgran 340 SE (+ bromoksynil)
 • Metodus 650 WG (+ mezotrion + izoksaflutol)
 • Primextra Gold (+ S-metolachlor)
 • Successor Tx 487,5 SE (+ petoksamid)
 • Sulcotrek 500 SC (+ sulkotrion)
 • Terbusar 500 SC
 • Terbustar 500 SC
 • Tezosar 500 SC
 • Undito 650 WG (+ mezotrion + izoksaflutol)
 • Zeagran 340 SE (+ bromoksynil)
 • Zorba 340 SE (+ bromoksynil)
 • Zorba Duo 340 SE (+ bromoksynil)

źródła:
1.
Click 500 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Zezwolenie MRiRW Nr R-33/2007 z dnia 25.07.2007 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-473/2007 z dnia 13.12.2007 r.
2.
Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 26.06.2016].
3.
LeBaron H. M., McFarland J. E., Burnside O. C. (red.). 2008. The Triazine Herbicides. 50 Years Revolutionizing Agriculture. Elsevier Science, Amsterdam, 584 ss.
4.
Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
5. Tezosar 500 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW.  Zezwolenie MRiRW nr R – 146/2018 z dnia 19.09.2018 r.