Adiuwanty do herbicydów

Temperatura wody a herbicydy

termometrOkazuje się, że w trakcie oprysku nie tylko temperatura powietrza może mieć wpływ na skuteczność chwastobójczą preparatu. Z badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Purdue (USA) wynika, że znaczenie, przynajmniej w niektórych przypadkach, może mieć również temperatura wody wykorzystywanej do sporządzenia cieczy roboczej. Doświadczalnie ustalono, że wybrane gatunki chwastów były zwalczane gorzej przez 2,4-D (2,4-D choline), glufosynat, mezotrion oraz mieszaninę glifosat + dikamba, gdy pobrana do zabiegu woda miała temperaturę 5ºC lub 56ºC. Wykorzystanie wody o temperaturze 22ºC lub 39ºC nie wpłynęło negatywnie na skuteczność chwastobójczą zastosowanych preparatów.

więcej informacji:
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q2/purdue-publication-water-temperature-affects-herbicide-performance.html
https://ag.purdue.edu/extension/ppp/Documents/PPP-112.pdf