Adiuwanty do herbicydów

szczawik żółty

Kwiat szczawika żółtego (dodano 12-08-2019).

Oxalis stricta L. (= O. europaea = O. fontana)
Nazwa angielska: common yellow oxalis
Rodzina: szczawikowate (Oxalidaceae)

Wygląd, cechy szczególne

Łodyga cienka osiągająca przeciętnie 10-30 cm, podnosząca się lub wyprostowana. Wytwarza podziemne rozłogi. Liście nagie lub delikatnie owłosione, 3-listkowe (mylone z koniczyną). Ogonki liściowe bez przylistków. Kwiaty żółte, 5-płatkowe. Owoc torebka (aktualizacja 03-12-2018).

Brak przylistków to ważna cecha diagnostyczna pozwalająca odróżnić szczawika żółtego od szczawika rożkowatego i Dillena (dodano 13-06-2020).

Okres kwitnienia

czerwiec-październik

Cykl życiowy, biologia

Roślina wieloletnia. Rozmnaża się wegetatywnie oraz generatywnie. Pęczniejące nasiona rozrywają torebkę i mogą być wyrzucane na odległość przeszło 2 m od rośliny macierzystej (wg. innych źródeł do niemal 5 m). Blisko 100% nasion jest zdolnych do kiełkowania wkrótce po rozsianiu (17-02-2020).

Przeczytaj także: 6 groźnych chwastów zbóż ozimych

Występowanie, szkodliwość

Szczawik żółty nie jest zbyt częstym chwastem pól uprawnych. Pojawia się głównie w uprawach szerokorzędowych. Żywiciel pośredni rdzy kukurydzy.

Szczawik żółty (dodano 03-12-2018).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło – umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

Zwalczanie chwastów Innvigo

Zwalczanie szczawiku żółtego

Wrażliwość na herbicydy*: np. Aktualnie (stan na 29-05-2016) informacje o wrażliwości szczawiku żółtego znajdują się jedynie w etykietach kilku herbicydów zawierających glifosat lub mieszaninę 2,4-D + aminopyralid + florasulam.

W badaniach przeprowadzonych w USA dobre wyniki w zwalczaniu szczawika żółtego uzyskano wykorzystując m.in. dimetenamid-P, oksyfluorofen + pendimetalinę, a także mieszaniny substancji z grupy regulatorów wzrostu m.in. 2,4-D + mekoprop + dikamba (dodano 21-03-2020).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje

Gatunek zawleczony z Ameryki Północnej, w Polsce obserwowany od drugiej połowy XIX w.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Kwitnący szczawik żółty (dodano 13-02-2018).