Adiuwanty do herbicydów

Siew w kratkę sposobem na chwasty?

O tym, że gęstszy siew rośliny uprawnej może zwiększyć jej zdolności konkurencyjne względem chwastów wiadomo od dawna. Naukowcy postanowili sprawdzić jakie znaczenie ma przestrzenny układ wysianych nasion względem siebie. Przeprowadzono badania w których porównano zachwaszczenie upraw zasianych rzędowo (tradycyjnie) oraz w siewie siatkowym (w „kratkę”, czyli taka sama odległość nasion w rzędzie oraz rzędów od siebie). Okazało się, że siew siatkowy, w porównaniu do siewu tradycyjnego, pozwolił lepiej ograniczyć wzrost chwastów. Na silnie zachwaszczonych polach odnotowano ograniczenie liczby chwastów nawet o 72%, i wzrost plonowania o przeszło 45%.

„Wyniki naszych badań wskazują, że regulacja zachwaszczenia może być wspomagana przez zaniechanie tradycyjnych metod siewu. Rolnicy na całym świecie na ogół sieją rośliny w rzędach. Nasze badania z pszenicą i kukurydzą wskazują, że gęstszy siew siatkowy hamuje wzrost chwastów,”, twierdzi prof. Jacob Weiner z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Więcej informacji:

  • Marín, C., Weiner, J. 2014. Effects of density and sowing pattern on weed suppression and grain yield in three varieties of maize under high weed pressure. Weed Res. 54: 467-474.
  • http://plen.ku.dk/english/news/2015/crops/