Adiuwanty do herbicydów

Różne metody regulacji zachwaszczenia w mieszance jęczmienia z grochem

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego porównali wpływ pielęgnacji z wykorzystaniem dwóch rodzajów bron (zębowa średnia i chwastownik) oraz herbicydu (substancja czynna MCPA) na bogactwo gatunkowe i liczebność chwastów w mieszance jęczmienia jarego z grochem siewnym.

Chwastami dominującymi na poletkach doświadczalnych były komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna i włośnica zielona. Znaczące ograniczenie zachwaszczenia gatunkami dwuliściennymi przez cały okres wzrostu mieszanki dostrzeżono wyłącznie na poletkach doświadczalnych pielęgnowanych 3- i 4-krotnie broną chwastownikiem (2-krotne bronowanie na początku krzewienia jęczmienia oraz 1- lub 2-krotne w pełni krzewienia). Ochronne działanie herbicydu utrzymywało się krócej. Do redukcji zachwaszczenia gatunkami jednoliściennymi wystarczało jedno bronowanie broną zębową na początku lub w pełni krzewienia jęczmienia lub broną chwastownikiem w pełni krzewienia.

źródło/więcej informacji:
Lejman A., Sobkowicz P., Ogórek R. 2017. Różnorodność gatunkowa chwastów w mieszance jęczmienia z grochem w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. Fragm. Agron. 34 (4): 105–116.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica
foto. Pixabay/Ehrecke