Adiuwanty do herbicydów

Roxy 800 EC


Roxy 800 EC
zawiera prosulfokarb (grupa N w klasyfikacji HRAC), wykorzystywany jest do eliminowania wybranych rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach ziemniaków oraz pszenicy ozimej.
W pszenicy ozimej stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża. Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3cm.
W ziemniaku oprysk wykonać po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów. Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń. Można także zastosować środek po obredleniu.

na podstawie: załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 31/2016 wu z dnia 23.11.2016 r.