Adiuwanty do herbicydów

rdestówka powojowata

Rdestówka powojowaty (rdest powojowy, powojowaty) kwiaty

Kwiaty rdestówki (dodano 14-08-2020).

dawniej: rdest powojowaty lub rdest powojowy
Fallopia convolvulus
(L.) Á. Löve (dawniej: Polygonum convolvulus)
Nazwa angielska: black bindweed
Rodzina: rdestowate (Polygonaceae)

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Liścienie równowąskie, o długości do 20 mm, na końcu zaokrąglone lub tępe, z widocznym nerwem środkowym. Łodyżka podliścieniowa czerwonawa, w dolnej części naga, w górnej omszona (dodano 16-01-2021).

ROŚLINA DOROSŁA
Pęd wijący się w prawo, cienki, bruzdowany, oplatający inne rośliny. Liście trójkątnie jajowate. Kwiaty w kątach liści, niepozorne, od zewnątrz zielone, biało obrzeżone. Owocem jest czarny, matowy 3-graniasty orzech, osiągający 3-5 mm długości, 2-2,5 mm szerokości i grubości (aktualizacja 10-08-2020).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Okres kwitnienia

lipiec-październik

Cykl życiowy, biologia

Roślina jednoroczna jara. Przeciętnie wytwarza 140-200 nasion. Kiełkuje najlepiej z 1,25- 5 cm, maksymalnie z 19 cm (badania kanadyjskie) (dodano 05-10-2018). Nasiona zachowują w glebie żywotność zazwyczaj do 20 lat [3] (dodano 28-0-11-2022).

Rdestówka powojowata (rdest powojowy) siewka w stadium 2 liści właściwych.

Stadium 2 liści właściwych (dodano 16-01-2021).

Występowanie, szkodliwość

Rdestówka zachwaszcza przede wszystkim zboża, rośliny okopowe i kukurydzę. Oplatając rośliny uprawne może sprzyjać ich wyleganiu. Próg szkodliwości dla kukurydzy to kilkanaście szt./m². [1] (dodano 05-04-2018).
Rdestówka występując w pszenicy w nasileniu 215 szt. na 1 m2 obniża plon o 25-27,5%, z kolei w lnie 172 sztuki chwastu na 1 m2 powodują straty przekraczające 20% (dodano 01-07-2019). Wg źródeł amerykańskich
jeden osobnik rdestówki przypadający na 1 mb. rzędu buraka może obniżyć plon o 6%, przy 30 egzemplarzach chwastu straty sięgają już 47% (dodano 18-10-2023).

Naukowcy zaobserwowali, że zdolności konkurencyjne rdestówki są większe na stanowiskach intensywnie nawożonych (dodano 11-06-2023).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło-umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie-gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [2]

(dodano 23-02-2022)

Zwalczanie chwastów Innvigo

Zwalczanie rdestówki powojowatej

Wrażliwość na herbicydy*: np. amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, dikamba, florasulam, fluroksypyr, linuron, metamitron, metsulfuron metylu, mezotrion, napropamid, nikosulfuron, propyzamid, sulkotrion, terbutylazyna (dodano 03-04-2021).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje

Prawdopodobnie rdestówka była uciążliwym chwastem już w zamierzchłych czasach. Na nasiona tego gatunku natrafiono podczas badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim (najstarsza część Wrocławia) w XI wiecznych spichlerzach, w których magazynowano nasiona żyta i lnu (dodano 11-10-2021).

Galeria zdjęć

źródła:
1. Bereś P. K., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 67 ss.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kr-aków, 183 ss.
3. Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii i Zwalczania Chwastów. PWRiL, Poznań, 430 ss.