rdestówka powojowata

Rdestówka powojowaty (rdest powojowy, powojowaty) kwiaty

Kwiaty rdestówki (dodano 14-08-2020).

dawniej: rdest powojowaty lub rdest powojowy
Fallopia convolvulus
(L.) Á. Löve (dawniej: Polygonum convolvulus)
Nazwa angielska: black bindweed
Rodzina: rdestowate (Polygonaceae)

Wygląd, cechy szczególne

Siewka: Liścienie równowąskie, o długości do 20 mm, na końcu zaokrąglone lub tępe, z widocznym nerwem środkowym. Łodyżka podliścieniowa czerwonawa, w dolnej części naga, w górnej omszona (dodano 16-01-2021).

Roślina dorosła: Pęd wijący się w prawo, cienki, bruzdowany, oplatający inne rośliny. Liście trójkątnie jajowate. Kwiaty w kątach liści, niepozorne, od zewnątrz zielone, biało obrzeżone. Owocem jest czarny, matowy 3-graniasty orzech, osiągający 3-5 mm długości, 2-2,5 mm szerokości i grubości (aktualizacja 10-08-2020).

Okres kwitnienia

lipiec-październik

Cykl życiowy, biologia

Roślina jednoroczna jara. Przeciętnie wytwarza 140-200 nasion. Kiełkuje najlepiej z 1,25- 5 cm, maksymalnie z 19 cm (badania kanadyjskie) (dodano 05-10-2018).

Rdestówka powojowata (rdest powojowy) siewka w stadium 2 liści właściwych.

Stadium 2 liści właściwych (dodano 16-01-2021).

Występowanie, szkodliwość

Rdestówka zachwaszcza przede wszystkim zboża, rośliny okopowe i kukurydzę. Oplatając rośliny uprawne może sprzyjać ich wyleganiu. Próg szkodliwości dla kukurydzy to kilkanaście szt./m². [1] (dodano 05-04-2018).
Rdestówka występując w pszenicy w nasileniu 215 szt. na 1 m2 obniża plon o 25-27,5%, z kolei w lnie 172 sztuki chwastu na 1 m2 powodują straty przekraczające 20% (dodano 01-07-2019).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło-umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie-gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [2]

Zwalczanie rdestówki powojowatej

Wrażliwość na herbicydy*: np. amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, dikamba, florasulam, fluroksypyr, linuron, metamitron, metsulfuron metylu, mezotrion, napropamid, nikosulfuron, propyzamid, sulkotrion.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Galeria zdjęć

źródła:
1. Bereś P. K., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 67 ss.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.