Adiuwanty do herbicydów

Przymiotno odporne na glifosat

tory-grager-pd-wikimedia
Pracownicy IOR-PIB, na torach kolejowych na przedmieściach Poznania, zlokalizowali egzemplarze przymiotna kanadyjskiego uodpornione na działanie glifosatu. W badaniu laboratoryjnym okazało się, że siewki kiełkujące z zebranych na torowisku nasion są w stanie przetrwać zabieg wykonany preparatem Roundup 360 SL. Do uzyskania 50% zniszczenia roślin wymagany był zabieg glifosatem w dawce blisko 192 g/ha. Taki sam stopień zniszczenia w przypadku biotypu wrażliwego (nasiona pozyskano z terenów gdzie nie były stosowane herbicydy), osiągnięto stosując herbicyd w dawce 57 g/ha. Naukowcy podejrzewają, że mechanizm odporności u przymiotna kanadyjskiego związany był ze zmianą przemieszczania się herbicydu w roślinie. Glifosat u biotypów odpornych nie był transportowany do tkanek merystematycznych, lecz do końców blaszek liściowych. Liście obumierały i dochodziło do zahamowania wzrostu roślin. Jednak, ze względu, że stożek wzrostu pozostawał nieuszkodzony, z czasem rośliny mogły się regenerować.

źródło:
Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2011. Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis L.) odporne na glifosat. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1675–1682.