niezapominajka polna

Niezapominajka polna – egzemplarz w stadium kwitnienia (dodano 09-03-2018).

Myosotis arvensis (L.) Hill
Nazwa angielska: field forget-me-not
Rodzina: ogórecznikowate (Boraginaceae), dawniej szorstkolistne

Wygląd, cechy szczególne: Roślina osiągająca 15-60 cm wysokości, odstająco owłosiona, na ogół rozgałęziająca się w górnej części. Liście odziomkowe odwrotnie jajowate, łodygowe podłużnie lancetowate, obustronnie owłosione. Kwiaty ciemnoniebieskie. Owoc rozłupka – orzeszek.

Okres kwitnienia: maj-sierpień

Cykl życiowy, biologia: Niezapominajka polna jest rośliną jednoroczną – jarą lub zimującą. Wydaje średnio 700 sztuk nasion. Minimalna temperatura dla kiełkowania nasion to 3-5°C [2] (dodano 23-01-2019).

Występowanie, szkodliwość: Pospolity gatunek zbóż jarych i ozimych, rzadziej okopowych i pastewnych.

Siewki z widocznymi liścieniami oraz pierwszym liściem (dodano 07-05-2019).

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie / gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie niezapominajki polnej (wrażliwość na substancje aktywne)*: np. bentazon, chlorosulfuron, chlorotoluron, dikamba, florasulam, fluroksypyr, izoproturon, jodosulfuron, lenacyl, linuron, metamitron, metazachlor, tribenuron metylowy.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2. Dobrzański A. 2008. Rola chwastów zimujących i ozimych w agrofitocenozach upraw warzyw. Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach. Zeszyt 8: 85-100.

Niezapominajka polna - siewka w stadium 2 liści właściwych.