Adiuwanty do herbicydów

Niektóre odmiany pszenicy lepiej konkurują z chwastami

O tym, że zdolności konkurencyjne różnych gatunków uprawnych znacząco się różnią, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak istotne znaczenie może mieć również to jaką odmianę wybierzemy, ponieważ niektóre cechy odmianowe m.in. wysokość pędu oraz powierzchnia i kąt ustawienia liści wywierają znaczący wpływ na rywalizację roślin o zasoby siedliska.

W badaniu polowym przeprowadzonym w 3 różnych lokalizacjach oceniono przydatność 12 odmian pszenicy ozimej do uprawy w systemie ekologicznym uwzględniając zdolności konkurencyjne względem chwastów, podatność na choroby grzybowe oraz poziom plonowania.

Rozwój chwastów w największym stopniu ograniczyły odmiany Julius, Rokosz (orkisz), Skagen oraz Smuga. Był to efekt m.in. intensywnego krzewienia, bardziej horyzontalnego ułożenia liści oraz wysokiej biomasy pędów – cech, które pozwalają na silne zacienienie gleby.

Odmianami najbardziej przydatnymi dla rolnictwa ekologicznego, ze względu na wysoki poziom plonowania oraz konkurencyjność, okazały się Julius, Skagen, Sailor, Janatarka i Smuga.

źródło/więcej informacji:
Feledyn-Szewczyk B., Jończyk K., Stalenga J. 2018. Ocena przydatności nowych odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) do uprawy w rolnictwie ekologicznym. J. Res. Appl. Agric. Engng. 63(2): 43-49 (publikacja w języku angielskim).