mak piaskowy

Papaver argemone L.
Nazwa angielska: long pricklyhead poppy, prickly poppy
Rodzina: makowate (Papaveraceae)

Wygląd, cechy szczególne

Łodyga 15-30(50) cm wysokości, w górnej części przylegająco owłosiona. Liście pojedynczo, podwójnie lub potrójnie pierzastodzielne. Kwiaty pojedyncze. Płatki korony ciemnoczerwone, wąskie, nie nachodzące na siebie brzegami. Torebka rzadko owłosiona, kształtu podługowato-maczugowatego, kilka razy dłuższa niż szersza. Nasiona drobne, nerkowate (dł. 0,8-1 mm).

Okres kwitnienia

maj-lipiec

Siewka maku piaskowego (dodano 30-05-2020).

Cykl życiowy, biologia

Roślina roczna, tworzy formy jare oraz zimujące.

Występowanie, szkodliwość

Zachwaszcza zboża, zwłaszcza ozime. Ze względu na niższy wzrost oraz słabsze ulistnienie, mak piaskowy stwarza mniejsze zagrożenie dla upraw niż mak polny.

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

Zwalczanie maku piaskowego

Wrażliwość na substancje czynne*: np. foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy.

Do zwalczania maku piaskowego powinny być przydatne herbicydy wykorzystywane do niszczenia maku polnego, jednak nie ma gwarancji, że wrażliwość obu gatunków na zastosowaną substancję czynną będzie identyczna.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.
2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Mak piaskowy - Papaver argemone - Makówka

Torebka (makówka) (dodano 13-08-2020).