Adiuwanty do herbicydów

Mak i maruna uodpornione na tribenuron metylu

W czasopiśmie Journal of Plant Protection Research opisano pierwszy w Polsce przypadek zidentyfikowania biotypów maku polnego oraz maruny bezwonnej uodpornionych na tribenuron metylu. Nasiona chwastów wykorzystane w badaniach zebrano z plantacji pszenicy ozimej zlokalizowanych w Żuławach Gdańskich. W doświadczeniach szklarniowych ustalono, że chwasty nie były niszczone przez tribenuron metylu zastosowany nawet w dawkach czterokrotnie wyższych od zalecanych. Autorzy publikacji podkreślają, że opisany przypadek odporności na tribenuron metylu nie ma obecnie istotnego znaczenia gospodarczego, jednak jest to kolejny dowód na narastanie problemu uodparniania się chwastów na herbicydy w Polsce.

 więcej informacji:

Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2914. Biotypes of scentless chamomile Matricaria maritima (L.) ssp. inodora (L.) Dostal and common poppy Papaver rhoeas (L.) resistant to tribenuron methyl, in Poland. J. Plant Prot. Res. 54 (4): 401-406.