Adiuwanty do herbicydów

Kwas krotonowy zwiększy skuteczność herbicydów?

Kwas krotonowy to substancja o działaniu allelopatycznym, która została wyizolowana z nasion roślin należących do rodziny baldaszkowatych (głównie marchwi). Związek ten wykazuje działanie fitotoksyczne w stosunku do niektórych gatunków chwastów.

W IUNG-PIB przeprowadzono badania szklarniowe w celu oceny wpływu kwasu krotonowego na skuteczność nikosulfuronu oraz mieszaniny bromoksynil + terbutylazyna stosowanych w dawkach obniżonych o 50, 80 i 90%.

Wpływ kwasu krotonowego na skuteczność chwastobójczą odnotowano wyłącznie gdy herbicydy aplikowano w dawkach obniżonych o 80 i 90%.

Dodatek kwasu krotonowego poprawił działanie obu badanych herbicydów (dawki zredukowane o 80 i 90%) w stosunku do komosy białej oraz mieszaniny bromoksynil + terbutylazyna (dawka zredukowana o 90%) w stosunku do maruny nadmorskiej bezwonnej.

Skuteczność chwastobójcza nikosulfuronu stosowanego łącznie z kwasem krotonowym uległa obniżeniu względem fiołka polnego, maruny nadmorskiej bezwonnej i szarłatu szorstkiego.

Kwas krotonowy nie wpłynął na efektywność herbicydów w stosunku do tasznika pospolitego.

źródło/więcej informacji:
Kieloch R., Gołębiowska H.
2020. Ocena wpływu dodatku kwasu krotonowego do mieszaniny bromoksynilu z terbutylazyną oraz nikosulfuronu w dawkach obniżonych na zniszczenie wybranych gatunków chwastów. Progress in Plant Protection 60(3): 361-265.