Adiuwanty do herbicydów

komosa wielkolistna

Komosa wielkolistna (lewa strona) i komosa biała (dodano 21-09-2020).

Chenopodium hybridum L.
Nazwa angielska: mapleleaf goosefoot
Rodzina: komosowate (Chenopodiaceae)

Wygląd, cechy szczególne

Łodyga 30-100 cm wysokości, liście trójkątnie jajowate, niewiele dłuższe niż szersze. Kwiatostan szczytowa wiecha, owoc to soczewkowaty orzeszek.

Okres kwitnienia

czerwiec-wrzesień

Cykl życiowy, biologia

Komosa wielkolistna jest rośliną jednoroczną jarą. Przeciętnie wytwarza od 1000 do 1500 nasion.

(dodano 25-02-2021)

Występowanie, szkodliwość

Gatunek pospolity w wielu regionach kraju na stanowiskach ruderalnych. Rzadko występuje na polach uprawnych. Zachwaszcza okopowe, kukurydzę.

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7) [1]

Zwalczanie komosy wielkolistnej

Wrażliwość na herbicydy np.*: dikamba, imazamoks, kwas pelargonowy, mezotrion (aktualizacja 31-10-2023).

W badaniach przeprowadzonych w Serbii komosa wielkolistna była bardzo dobrze niszczona przez fluroksypyr stosowany w dawce 150-300 g/ha (dodano 17-11-2020).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Siewka komosy wielkolistnej, widoczne liścienie i pierwsze liście.