komosa wielkolistna

Siewka komosy wielkolistnej, widoczne liścienie i pierwsze liście.Chenopodium hybridum L.
Nazwa angielska: mapleleaf goosefoot
Rodzina: komosowate (Chenopodiaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga 30-100cm wysokości, liście trójkątnie jajowate, niewiele dłuższe niż szersze. Kwiatostan szczytowa wiecha, owoc to soczewkowaty orzeszek.

Okres kwitnienia: czerwiec-wrzesień

Cykl życiowy, biologia: Komosa wielkolistna jest rośliną jednoroczną jarą. Przeciętnie wytwarza od 1000 do 1500 nasion.

Występowanie, szkodliwość: Gatunek pospolity w wielu regionach kraju na stanowiskach ruderalnych, jednak nieczęsto spotykany na polach uprawnych. Zachwaszcza okopowe, kukurydzę.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie komosy wielkolistnej (wrażliwość na herbicydy) np.*: dikamba, kwas pelargonowy, mezotrion (dodano 19-07-2017).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.