Adiuwanty do herbicydów

Jaki jest optymalny odczyn cieczy opryskowej?

Skuteczność chwastobójcza herbicydów jest modyfikowana przez szereg działających kompleksowo czynników. Jednym  z nich jest odczyn (pH) cieczy opryskowej, który może wpłynąć m.in. na rozpuszczalność preparatów, wiązanie się substancji czynnej z jonami obecnymi w wodzie, a także na tempo jej degradacji (hydroliza).

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzili badanie szklarniowe, w którym ocenili skuteczność zwalczania siewek rzepaku przez środki zawierające mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron, bromoksynil oraz kombinację nikosulfuron + rimsulfuron + mezotrion + adiuwant. Do oprysku wykorzystano wodą o odczynie neutralnym (pH 6,1-7,5), kwaśnym (pH 4,0) bądź zasadowym (pH 9,0).

Odczyn wody istotnie wpłynął na działanie zastosowanych herbicydów. Według oceny szacunkowej najwyższy stopień zniszczenia siewek rzepaku (≥85%) odnotowano na obiektach doświadczalnych, gdzie mezotrion i nikosulfuron były aplikowane w roztworze kwaśnym lub zasadowym, rimsulfuron w roztworze neutralnym, a także po wszystkich zabiegach z wykorzystaniem bromoksynilu (niezależnie od odczynu cieczy roboczej).

Najwyższą redukcję świeżej masy rzepaku (≥85%) zarejestrowano na obiektach na których nikosulfuron stosowano w roztworze kwaśnym lub zasadowym, a bromoksynil w kwaśnym lub neutralnym.

źródło/więcej informacji:
Grzanka M., Sobiech Ł., Skrzypczak G., Piechota T. 2021. Herbicides efficacy against volunteer oilseed rape as influenced by spray solution pH.  Agronomy 11(5): 887.