Adiuwanty do herbicydów

izoksaflutol

isoxaflutole (angielska nazwa zwyczajowa)

 Badania nad wprowadzeniem izoksaflutolu do komercyjnego wykorzystania rozpoczęły się w roku 1992. W USA pierwszy produkt zwierający tę substancję został zarejestrowany dla kukurydzy pastewnej w roku 1998 i szybko zdobył popularność. Do roku 2002 izoksaflutolem chroniono już ponad 2,4 mln ha plantacji kukurydzy. Początkowo (rok 1999) farmerzy zgłaszali liczne przypadki uszkodzeń powodowanych przez herbicyd, jednak dzięki szczegółowym zaleceniom dotyczącym bezpiecznego stosowania, problem ten został zminimalizowany [3]. Pierwsza rejestracja preparatu zawierającego izoksaflutol w Polsce miała miejsce w roku 1998 [2].

Grupa chemiczna

izoksazole

Grupa HRAC

27 (dawniej F2)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez korzenie, pędy oraz liście [3].

Działanie

Izoksaflutol blokuje działanie enzymu 4-HPPD (4-hydroksyfenylo-pyruwato-dwuoksygenaza) wykorzystywanego w procesie powstawaniu karotenoidów. Zahamowanie powstawania karotenoidów prowadzi do zniszczenia chlorofilu (jedną z funkcji karotenoidów jest działanie ochronne dla chlorofilu). Pierwszym objawem działania jest bielenie liści (aktualizacja 09-10-2017).

Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu preparatami zawierającymi izoksaflutol mogą prowadzić do przejściowego bielenia blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko ustępują i nie mają wpływu na plon (dodano 09-10-2017).

Skuteczność chwastobójcza*

izoksaflutol (dawki nie podano):
gatunki wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, paluszniki, portulaka pospolita, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (dodano 25-09-2023), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina, włośnica zielona [2, 5].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

kukurydza, mak lekarski (dodano 02-01-2024)

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

0,5–2,4 dni w badaniach polowych; 0,5–4 dni w warunkach laboratoryjnych [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg [4]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 24-08-2023)

  • Adengo 315 SC (+ tienkarbazon metylu)
  • Asterix 315 SC (+ tienkarbazon metylu)
  • Jotamun 650 WG (+ terbutylazyna + mezotrion)
  • Merlin Duo Flexx (+ terbutylazyna)
  • Merlin Flexx 480 SC
  • Metodus 650 WG (+ terbutylazyna + mezotrion)
  • Undito 650 WG (+ terbutylazyna + mezotrion)

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 02.06.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Simkins G. S., Lamore D. J., Watteyne K. K. Wrucke M. A. 2002. Evolution of isoxaflutole use patterns in corn. North Central Weed Science Society Abstracts 57: 226.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
5. Zezwolenie na na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin MERLIN FLEXX 480 SC. ZEZWOLENIE nr R- 20/2022wu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.