Adiuwanty do herbicydów

Herbicydy w mieszaninie z innymi agrochemikaliami w uprawie owsa

Łączne stosowanie agrochemikaliów jest uzasadnione ze względów ekonomicznych oraz technicznych. Pozwala m.in. zmniejszyć liczbę wyjazdów w pole, zatem rolnik może lepiej wykorzystać sprzyjającą pogodę oraz zaoszczędzić wodę i paliwo. Wykorzystując mieszaniny zbiornikowe zaleca się jednak dużą ostrożność, w niesprzyjających warunkach nawet sprawdzone kombinacje mogą spowodować negatywne efekty. Poza tym musimy pamiętać, że nie można łączyć ze sobą dowolnych składników. Dobierając komponenty mieszanin należy kierować się wiarygodnymi zaleceniami doradców lub producentów środków ochrony roślin lub nawozów.

W województwie wielkopolskim przeprowadzono 2-letnie doświadczenie polowe,  którego celem była ocena łącznego stosowania herbicydu (substancje czynne tritosulfuron z florasulamem) z retardantem (substancja czynna trineksapak etylu), adiuwantami (Dash HC lub OSMO) i nawozami dolistnymi (Basfoliar 2.0 36 Extra i ADOB Cu 2.0) w uprawie owsa siewnego. Retardant oraz nawozy dolistne stosowano łącznie z herbicydem lub w kolejnym zabiegu przeprowadzonym 3 godziny później. Opryski wykonano gdy owies znajdował się w fazie rozwojowej od 1. do 2. kolanka.

Nie stwierdzono znaczących różnic w ogólnej skuteczności chwastobójczej aplikowanych mieszanin w porównaniu do zabiegu herbicyd + adiuwant. Także działanie retardantu było  równie skuteczne, gdy był on stosowany w osobnym lub łącznym zabiegu. W pierwszym roku badań dostrzeżono jednak, że oddzielny oprysk herbicydem oraz retardantem lepiej eliminował chwasty z rodziny kapustowatych (tobołki polne i samosiewy rzepaku).

 więcej informacji/źródło:
Grychowski R., Szymańczyk M., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2018. Możliwości łącznego stosowania tritosulfuronu z florasulamem w mieszaninie z innymi agrochemikaliami w uprawie owsa. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 58(2): 148-155.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. Pixabay