Adiuwanty do herbicydów

Gorczyca ograniczy zachwaszczenie buraka

Zespół naukowców z IOR-PIB przeprowadził doświadczenie, którego celem było określenie wpływu różnych przedplonów (gorczyca biała, słonecznik i lucerna siewna) na zachwaszczenie dwóch odmian buraka cukrowego, Danuśki i Telimeny.

Ustalono, że jedynie uprawa gorczycy miała istotny wpływ na redukcję zachwaszczenia. Na poletkach gdzie przedplonem była gorczyca odnotowano redukcję świeżej masy chwastów od 23,4 do 35,7%. Dostrzeżono również, że bardziej podatna na konkurencję ze strony chwastów była odmiana  Danuśka, która charakteryzowała się mniejszym ulistnieniem oraz pokrojem liści zbliżonym do pionowego.

źródło/więcej informacji:
Miziniak W., Piszczek J., Kardasz P., Bombrys M., Kiniec A.
2017. Wpływ roślin przedplonowych na zachwaszczenie upraw buraka cukrowego. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 57 (3): 183-189.