flufenacet

flufenacet (angielska nazwa zwyczajowa)

Flufenacet zsyntetyzowano w roku 1988. Na światowym rynku pojawił się dopiero po 10 latach badań – w roku 1998. W Polsce preparaty zawierające flufenacet zarejestrowano po raz pierwszy w roku 1999.

Grupa chemiczna: oksyacetamidy

Grupa HRAC: K3

Drogi wnikania do roślin: Pobierany jest przez korzenie oraz pędy kiełkujących chwastów.

Działanie: Flufenacet blokuje enzymy katalizujące biosyntezę kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach (VLCFA). Zakłóca proces powstawania wosków roślinnych. Chwasty wrażliwe są niszczone na etapie kiełkowania lub obumierają krótko po wschodach.

Skuteczne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Skuteczność chwastobójcza*:
Gatunki wrażliwe np.: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, wiechlina roczna, życica trwała.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: jęczmień ozimy, kukurydza, pszenica ozima, pszenżyto ozime, soja, żyto ozime, ziemniak

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 14,2-68,1 dni w badaniach polowych, 7,04-37,4 dni w badaniach laboratoryjnych [1]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): samiec: 1617 mg/kg, samica 589 mg/kg [2]

Wybrane preparaty:

 • Arnold (+ diflufenikan)
 • Aspect T (+ terbutylazyna)
 • Bacara Trio 516 SC (+ diflufenikan + metrybuzyna)
 • Bat 600 SC (+ diflufenikan)
 • Battle Delta 600 SC (+ diflufenikan)
 • Cetnik 500 SC
 • Cevino 500 SC
 • Coliseum (+ metrybuzyna)
 • Diplomat 480 SC
 • Expert 600 SC (+ diflufenikan)
 • Expert Met 56 WG (+ metrybuzyna)
 • Fence 480 SC
 • Fluent 500 SC
 • Glosset 600 SC
 • Glosset SC
 • Herold 600 SC (+ diflufenikan)
 • Inker 500 SC
 • Komandos 560 SC (+ diflufenikan)
 • Kompleks 560 SC (+ diflufenikan)
 • Komplet 560 SC (+ diflufenikan)
 • Mertil 600 SC (+ diflufenikan)
 • Naceto SC (+ diflufenikan)
 • Osprey 480 SC
 • Palisade 480 SC
 • Plateen 41,5 WG (+ metrybuzyna)
 • Pontos (+ pikolinafen)
 • Reliance 600 SC (+ diflufenikan)
 • Sunfire 500 SC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).
http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 11-09-2020].

2. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.