Adiuwanty do herbicydów

florasulam

florasulam (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd został opisany w literaturze światowej w roku 1999. W tym samym czasie produkty zawierające florasulam zostały zarejestrowane m.in. w Polsce [3, 4].

Grupa chemiczna

triazolopirymidyny

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Florasulam pobierany przez liście, a także przez korzenie. Ze względu na względnie szybki rozkład w glebie, przeznaczony do zabiegów nalistnych.

Działanie

Hamuje w roślinach syntezę aminokwasów rozgałęzionych leucyny, izoleucyny i waliny. Pierwsze symptomy działania widoczne są po kilku dniach. Na górnych stożkach wzrostu pojawiają się chlorozy i nekrozy. Dochodzi do zahamowania lub spowolnienia wzrostu. Górne liście więdną, później proces ten stopniowo dotyka liście ulokowane niżej. W warunkach sprzyjających liście zamierają po 7-10 dniach, w niekorzystnych nawet po 6-8 tygodniach [5] (dodano 25-01-2019).

Selektywne działanie florasulamu wynika z możliwości szybkiej detoksykacji tej substancji przez gatunki tolerancyjne. Okres połowicznego rozkładu w pszenicy wynosi 3,5 h, natomiast w przytulii czepnej 48 h (dodano 11-03-2020).

Skuteczność chwastobójcza*

GATUNKI WRAŻLIWE
np.: ambrozja bylicolistna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, mlecz polny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna (aktualizacja 07-10-2020).

Do gatunków szczególnie wrażliwych na działanie florasulamu należą m.in.: przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, rdestówka powojowata (rdest powojowy) i wiele chwastów z rodziny kapustowatych [6] (dodano 11-11-2022).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Etykiety herbicydów

 • Florasulam w dawce 4-5 g/ha – chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne [2] (aktualizacja 07-10-2020).

Publikacje naukowe i popularnonaukowe

 • Florasulam (dawki nie podano) – chwasty wrażliwe: ambrozja bylicolistna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, mlecz polny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna [3].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. terminu zabiegu, warunków glebowo-klimatycznych, fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego aktualnej etykiecie.

Działanie florasulamu na przytulię czepną (13 dni po zabiegu) (dodano 29-12-2022).

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza, owies, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

2-18 dni w badaniach polowych, 0,58-4,29 dni w badaniach laboratoryjnych [1].

Florasulam w niewielkim stopniu ulega fotodegradacji. Rozkładany jest głównie przez mikroorganizmy glebowe. Na tempo tego procesu największy wpływ ma temperatura, a także wilgotność gleby (dodano 12-09-2020).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

5000 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 08-02-2020)

 • Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE (+ 2,4-D + aminopyralid)
 • Aldaro 306 SE (+ 2,4-D)
 • Axial Komplett (+ pinoksaden)
 • Axial One 50 EC (+ pinoksaden)
 • Biathlon 4D (+ tritosulfuron)
 • Bizon (+ diflufenikan + penoskulam)
 • Camaro 306 SE (+ 2,4-D)
 • Corello (+ piroksysulam)
 • Deresz Bis 306 SE (+ 2,4-D)
 • Diablo 306 SE (+ 2,4-D)
 • Dragon NT 450 WG (+ aminopyralid)
 • Dresz 306 SE (+ 2,4-D)
 • Eguo 306 SE (+ 2,4-D)
 • Fendra 306 SE (+ 2,4-D)
 • Feniks 306 SE (+ 2,4-D)
 • FlorasulGuard
 • Flurostar Super SE (+ fluroksypyr)
 • Fundamentum 700 WG (+ tribenuron metylu + metsulfuron metylu)
 • Horse 306 SE (+ 2,4-D)
 • Kantor 050 SC
 • Kantor Forte 195 SE (+ 2,4-D + aminopyralid)
 • King 306 SE (+ 2,4-D)
 • Kojot 306 SE (+ 2,4-D)
 • Kojot Forte 195 SE (+ 2,4-D + aminopyralid)
 • Lancet Plus 125 WG (+ piroksysylam + aminopyralid)
 • Legion (+ diflufenikan + penoksulam)
 • Locus 700 WG (+ tribenuron metylu + metsulfuron metylu)
 • Matrican 100 SC
 • Mattera (+ halauksyfen metylu – Arylex)
 • Muskato 306 SE (+ 2,4-D)
 • Mustang (+ 2,4-D)
 • Mustang Forte 195 SE (+ 2,4-D + aminopyralid)
 • Pegas (+ 2,4-D)
 • Plonarius 100 SC
 • Quelex (+ halauksyfen metylu – Arylex)
 • Rassel 100 SC
 • Renitar (+ halauksyfen metylu – Arylex)
 • Rexade (+ piroksysulam + halauksyfen metylu – Arylex)
 • Rumak 306 SE (+ 2,4-D)
 • Saracen 050 SC
 • Saracen Delta 550 SC (+ diflufenikan)
 • Saracen Max 80 WG (+ tribenuron metylu)
 • Tara (+ piroksysylam + aminopyralid)
 • Tomigan Forte 102,5 SE (+ fluroksypyr)
 • Tripali 27,1 WG  (+ tribenuron metylu + metsulfuron metylu)
 • Troping 700 WG (+ tribenuron metylu + metsulfuron metylu)
 • Upton 050 SC
 • Vima-Florasulam 2,4 D (+ 2,4-D)
 • Viper (+ diflufenikan + penoksulam)
 • Zypar (+ halauksyfen metylu – Arylex)

  źródła:
  1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).
  http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 29.09.2016].
  2. Etykieta herbicydu Kantor 050 SC, gov.pl, dostęp 25-09-2020.
  3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
  4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006.
  The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
  5. Saracen 050 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr  R – 447/
  2018d z dnia 30.08.2018 r.
  6. DeBoer G.J., Thornburgh S., Ehr R.J. 2006. Uptake, translocation and metabolism of the herbicide florasulam in wheat and broadleaf weeds. Pest Management Science 62:316–324.
Przeczytaj także: Herbicydy do zwalczania perzu i komosy w ziemniaku