Adiuwanty do herbicydów

Czy pozostałości herbicydów zagrażają konsumentom?


Pozostałości środków ochrony roślin często postrzegane są przez konsumentów jako jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Szczególne zaniepokojenie może budzić wykorzystywanie herbicydów, które od lat należą do jednych z najpowszechniej stosowanych agrochemikaliów. W publikacji przeglądowej przygotowanej przez pracowników IUNG-PIB przeanalizowano przeprowadzone w Polsce badania w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o zagrożenia stwarzane dla konsumentów w następstwie chemicznego odchwaszczania upraw. Okazuje się, że w ramach urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, prowadzonej przez IOR-PIB, przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla herbicydów wykrywane są incydentalnie. W latach 2001-2013 wykryto jedynie 5 takich przypadków (w 1 próbce marchwi, 2 pietruszki, 1 buraka ćwikłowego, 1 agrestu). Z kolei w wielu doświadczeniach polowych przeprowadzonych w ostatnich latach przez krajowe jednostki naukowe, w których do niszczenia chwastów wykorzystywano herbicydy, nie wykryto ani jednego przypadku przekroczenia NDP w zebranych plonach.

Autorzy podsumowują: „przy eliminowaniu zachwaszczenia herbicydami stosowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta danego preparatu ryzyko przekroczenia obowiązujących norm NDP jest znikome, a płody rolne pochodzące z plantacji odchwaszczanych chemicznie są bezpieczne dla konsumenta.”

więcej informacji:
Trajdos J., Snopczyński T., Sadowski J. 2017. Pozostałości herbicydów w roślinach uprawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 588: 113-127.

 Pełna wersja publikacji dostępna na stronie internetowej wydawnictwa Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.