Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Herbicydy w uprawie ziemniaka

W badaniu polowym oceniono skuteczność działania herbicydów oraz ich mieszanin zastosowanych przedwschodowo na plantacji ziemniaka. Obiektem kontrolnym były poletka pielęgnowane mechanicznie, na których do wschodów przeprowadzono dwukrotne obredlanie oraz …