Adiuwanty do herbicydów

Bylica migruje z odłogów

Siewka bylicy pospolitej
Zachwaszczone odłogi zlokalizowane w pobliżu pól uprawnych sprzyjają rozprzestrzenianiu się niektórych chwastów. Jednym z takich gatunków jest bylica pospolita, ekspansywna roślina wieloletnia często migrująca na plantacje z sąsiadujących terenów nieużytkowanych rolniczo. W Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie) przeprowadzono 2-letnie badanie, które pozwoliło na ocenę zmiany zachwaszczenia kukurydzy uprawianej w systemie bezpłużnym, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wyłączonego z rolniczego użytkowania i przeznaczonego pod zabudowę. W drugim roku badań odnotowano znacznie wyższą liczebność bylicy pospolitej oraz wzrost jej konkurencyjnego oddziaływania, zarówno na kukurydzę, jak i na inne gatunki chwastów. Szybką ekspansję bylicy można wytłumaczyć sąsiedztwem zachwaszczonego tym gatunkiem odłogu oraz bezpłużoną uprawą plantacji, która sprzyja rozwojowi chwastów wieloletnich.

źródło:
Gołębiowska H., Rdzanek M. 2016. Skutki przenikania bylicy pospolitej Artemisia vulgaris (L.) do uprawy kukurydzy z terenów zurbanizowanych. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol. CXVI, 617: 15–24.