Adiuwanty do herbicydów

Butisan Star 416 SC, Chlomazon 360 CS, Chwastox Complex 260 EW, Digator 100 EC, Grasser 100 EC, HELM Superb 100 EC


Bandera 040 OD
– herbicyd zawierający nikosulfuron, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego i chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

 Butisan Star 416 SC (nowe zezwolenie) – herbicyd zwierający metazachlor i chinomerak, przeznaczony do eliminowania jednorocznych gatunków jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Chlomazon 360 CS – preparat zawierający chlomazon, przeznaczony do niszczenia chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Chwastox Complex 260 EW – herbicyd trójskładnikowy zawierający MCPA, chlopyralid i fluroksypyr. Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Digator 100 EC, Grasser 100 EC oraz HELM Superb 100 EC – zawierają chizalofop-P-etylowy, przeznaczone są do niszczenia perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych na plantacjach rzepaku ozimego i buraka cukrowego.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 01-06-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełne etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów.