Adiuwanty do herbicydów

beflubutamid

Dapperti [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

(ang. beflubutamid)

Herbicyd opisany w literaturze po raz pierwszy w roku 1999. W Polsce zarejestrowany stosunkowo niedawno (w roku 2012), w mieszaninie z izoproturonem  do ochrony pszenicy ozimej (Herbaflex 585 SC).

Grupa chemiczna

amidy

Grupa HRAC

12 (dawniej F1)

Drogi wnikania do roślin

Beflubutamid pobierany jest przez kiełkujące nasiona chwastów, w mniejszym stopniu przez liście i korzenie.

Działanie

U gatunków wrażliwych beflubutamid hamuje syntezę karotenoidów blokując działania enzymu desaturazy fitoenu. Objawem działania herbicydu jest bielenie roślin.

W etykiecie BeFlex 500 SC (beflubutamid 500 g/l) [załącznik do zezwolenie MRiRW nr R-4/2017 z dnia 08-02-2017) znajduje się informacja, że skuteczność działania środka jest niezależna od temperatury otoczenia, niemniej nie zaleca się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C (dodano 15-10-2017).

Skuteczność chwastobójcza*

  • beflubutamid w dawce 250 g/ha:
    gatunki wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity [2] (aktualizacja 06-10-2022).

W badaniach przeprowadzonych w Europie Północnej gatunkami dobrze zwalczanymi przez beflubutamid były m.in.: tasznik pospolity, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny. Z kolei w Europie Południowej dobrze niszczone były: tasznik pospolity, dymnica pospolita, jasnota różowa, rumianek pospolity, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, fiołek polny [1].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień ozimy, pszenica ozima (aktualizacja 07-06-2017).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

badania laboratoryjne: 5-118 dni; badania polowe: 15-103 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 15-10-2017):

  • BeFlex 500 SC

źródła:
1. Beflubutamid Monograph vol. 1. Reported and Proposed Decision. 2002. publikacja dostępna online
2. BeFlex 500 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R321/2021d z dnia 25.06.2021 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 4/2017 z dnia 08.02.2017 r.