Adiuwanty do herbicydów

aminopyralid

aminopyralid2aminopyralid (angielska nazwa zwyczajowa)

Właściwości chwastobójcze aminopyralidu odkryto w roku 1998. Pierwsze produkty zawierające tę substancję wprowadzono do sprzedaży na terenie USA w 2005 [3]. W Polsce aminopyralid dostępny jest od roku 2009.

Grupa chemiczna

pochodne kwasu pirydynokarboksylowego

Grupa HRAC

4 (dawniej O)

Drogi wnikania do roślin

liście i korzenie roślin

Działanie

Aminopyralid zaburza gospodarkę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn (naturalnych hormonów roślinnych). Pierwsze objawy fitotoksyczności, takie jak deformacje łodyg i liści, pojawiają się już nawet kilka godzin po zabiegu. Później powstają chlorozy i nekrozy (dodano 13-12-2018). Wrażliwe gatunki jednoroczne zamierają zazwyczaj po 4-8 tygodniach (aktualizacja 03-06-2017). Do obumarcia chwastów wieloletnich może dojść dopiero po upływie przeszło 2 miesięcy od wykonania oprysku (dodano 10-08-2018). Aminopyralid stosowany w typowych dawkach jest selektywny dla większości traw (aktualizacja 03-06-2017). Minimalna temperatura dla działania aminopyralidu wynosi 5ºC, maksymalna 22ºC [3] (dodano 07-09-2016).

Skuteczność chwastobójcza*

 • aminopyralid w dawce 6-8 g/ha [1] (dodano 13-12-2018):
  Gatunki wrażliwe: chaber bławatek, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień jary, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, żyto

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

8-35 dni w badaniach polowych, 26,4-146,9 dni w warunkach laboratoryjnych [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

>5000 mg/kg [2]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 05-06-2021)

 • Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Artegon 450 WG (+ florasulam)
 • Astor 360 SL (+ chlopyralid + pikloram)
  Blast (+ chlopyralid + pikloram)
 • Dragon NT 450 WG (+ florasulam)
 • Iguana  (+ chlopyralid + pikloram)
 • Kantor Forte 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Kliper (+ metazachlor + pikloram)
 • Kojot Forte 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Kratos Trio (+ chlopyralid + pikloram)
 • Lancet Plus 125 WG (+ florasulam + piroksysulam)
 • Mariner 360 SL (+ chlopyralid + pikloram)
 • Mustang Forte 195 SE(+ 2,4-D + florasulam)
 • Navigator 360 SL (+ chlopyralid + pikloram)
 • Runway
 • Spark (+ metazachlor + pikloram)
 • Tara (+ florasulam + piroksysulam)

źródła:
1.
Runway. Etykieta preparatu-instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-30/2018 wu z dnia 24.05.2018 r.
2.
Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 14.08.2016].
3. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
4.
Krämer W., Schirmer U., Jeshke P., Witschel M. (red.).2012. Modern Crop Protection Compounds. Wiley-VCH, Weinheim, 1498 ss.