Adiuwanty do herbicydów

Allelopatyczny wpływ barszczu Sosnowskiego na kukurydzę i chwasty

Oddziaływanie allelopatyczne barszczu Sosnowskiego na inne rośliny było dotychczas przedmiotem nielicznych badań. W doświadczeniach laboratoryjnych udowodniono, że wyciągi wodne oraz olejki eteryczne z barszczu hamują początkowy wzrost i kiełkowanie niektórych gatunków uprawnych, a także chwastów.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie postanowił sprawdzić czy mączka uzyskana z nasion i okwiatu barszczu Sosnowskiego wpłynie na początkowy wzrost kukurydzy (odmiana Wilga), chwastnicy jednostronnej oraz szarłatu szorstkiego.

Badanie przeprowadzono w doniczkach (9×9×10cm) napełnionych glebą wymieszaną z mączką. Uwzględniono dwa czynniki doświadczalne: rodzaj mączki (z nasion i z okwiatu) oraz jej dawkę (0,1 i 2g na doniczkę).

Okazało się, że kukurydza i chwastnica jednostronna (gatunki jednoliścienne) były niewrażliwe, a nawet stymulowane obecnością mączki. Z kolei początkowy wzrost i przyrost biomasy szarłatu szorstkiego (gatunek dwuliścienny) zostały zahamowany, zwłaszcza pod wpływem mączki uzyskanej z nasion barszczu.

źródło/więcej informacji:
Gala-Czekaj D., Jop B., Synowiec A. 2018. Wpływ mączki z nasion i okwiatu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na początkowy wzrost kukurydzy i dwóch gatunków chwastów. Fragm. Agron. 35(1): 29–39.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica