Adiuwanty do herbicydów

Agrosulfuron 750 WG, Springbok, Mashona

Agrosulfuron 750 WG zawiera chlorosulfuron (grupa B wg HRAC). Przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej. Stosować jesienią od fazy pierwszego liścia, do końca fazy drugiego liścia pszenicy. Posiadacz zezwolenia: Agrofarm Sp. z o.o.

Mashona (pozwolenie na handel równoległy) – preparat do stosowania doglebowego lub nalistnego, służący do zwalczania jednorocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej białej i kalafiorze. Zawiera metazachlor (grupa K3 wg HRAC).
W rzepaku ozimym środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
W rzepaku jarym środek stosować przedwschodowo, wiosną.
W kapuście głowiastej białej, kalafiorze środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.
Posiadacz pozwolenia: Agchemaccess Polska Sp. z o.o.

Springbok (pozwolenie na handel równoległy) – herbicyd przeznaczony do zabiegów doglebowych lub nalistnych w rzepaku ozimym, zwalcza jednoroczne chwasty jedno- i dwuliścienne w rzepaku ozimym. Zawiera metazachlor (grupa K3 wg HRAC) oraz dimetenamid-P (grupa K3 wg HRAC). Stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę lub powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Posiadacz pozwolenia: BASF SE.

na podstawie:
bip.minrol.gov.pl (dostęp 26-01-2017)
Agrosulfuron 750 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 204/2016 z dnia 03.10.2016 r.
Mashona. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-71/2016 h.r. z dnia 18.10.2016 r.
Springbok. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R–72/2016 h.r. z dnia 18.10.2016 r.