Adiuwanty do herbicydów

Adiuwanty wspierają mikroorganizmy glebowe


Skażenie gleby środkami ochrony roślin (ś.o.r.) oraz metalami ciężkimi może wpłynąć na aktywność enzymatyczną grzybów i bakterii. W zależności od stopnia zanieczyszczenia może być to wpływ stymulujący bądź hamujący. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej dowodów na to, że stosowanie adiuwantów może ograniczać niekorzystny wpływ ś.o.r. na biologię gleby.

Naukowcy z wrocławskiego oddziału IUNG-PIB przeprowadzili badanie w warunkach kontrolowanych, którego celem była ocena wpływu łącznego stosowania herbicydu zawierającego chlorotoluron z adiuwantami na aktywność mikrobiologiczną gleby zanieczyszczonej miedzią i cynkiem. Za wskaźnik aktywności mikrobiologicznej przyjęto ilość formazanu (TF) w próbkach glebowych.

W przypadku gleby niezanieczyszczonej metalami ciężkimi wykorzystanie adiuwanta olejowego ograniczyło negatywny wpływ herbicydu na mikroorganizmy. Z kolei zastosowanie surfaktanta spowodowało krótkotrwały wzrost aktywności mikrobiologicznej, a następnie przyczyniło się do jej spadku poniżej poziomu wyjściowego. W glebie skażonej metalami ciężkimi użycie herbicydów łącznie z adiuwantami doprowadziło do szybszej regeneracji aktywności mikrobiologicznej. Jednak w sytuacji gdy herbicyd był aplikowany z surfaktantem początkowo dostrzeżono spadek aktywności mikrobiologicznej (pierwsze 3 dni prowadzenia badania).

źródło/więcej informacji:
Zajączkowska O., Kucharski M. 2018. Adiuwanty jako czynnik modyfikujący wpływ herbicydu na aktywność mikrobiologiczną gleby zanieczyszczonej miedzią i cynkiem. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 58(1): 35-39.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. Pixabay/Pexels