Adiuwanty do herbicydów

Adiuwant doglebowy wzmocni aktywność herbicydu?

Adiuwanty wykorzystywane są przede wszystkim w zabiegach nalistnych, jako substancje wspomagające działanie herbicydów. Wyniki wielu badań wskazują jednak, że ich stosowanie może być uzasadnione również w zabiegach przedwschodowych. Adiuwanty mogą wówczas np. utrzymać herbicyd w powierzchniowej warstwie gleby lub ograniczać jego rozkład, co wydłuży działanie chwastobójcze.

Pracownicy IOR-PIB, PIORiNu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzili doświadczenie polowe, którego celem była ocena skuteczności działania herbicydów zawierających flufenacet + diflufenikan oraz flufenacet + metrybuzynę aplikowanych łącznie z adiuwantami doglebowymi w fazie 1-2 liści pszenicy ozimej.

Ustalono, że dodatek adiuwantów nie wpłynął znacząco na skuteczność chwastobójczą. Dostrzeżono jednak, że w przypadku produktu zawierającego flufenacet + diflufenikan adiuwanty zwiększyły nieco skuteczność zwalczania rdestówki powojowatej. Należy  podkreślić, że zastosowane w doświadczeniu herbicydy były bardzo skuteczne również bez dodatku adiuwantów.

źródło/więcej informacji:
Kierzek R., Grychowski R., Ratajkiewicz H., Miklaszewska K. 2017. Aktywność wybranych herbicydów z dodatkiem adiuwantów doglebowych w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 57(4): 312-318.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. klimkin