Adiuwanty do herbicydów

6 zezwoleń na środki chwastobójcze

Avoxa 50 EC – zawiera pinoksaden i piroksulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

 Benz – zawiera bentazon. Stosowanie: kukurydza.

 Gardo Gold 500 SE – zawiera terbutyloazynę i s-metolachlor. Stosowanie: kukurydza oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (kukurydza cukrowa).

 Medalista 60 SG – zawiera MCPA. Stosowanie: pszenica ozima.

 Trailer 750 WG – zawiera tribenuron metylowy. Stosowanie: pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime.

 Traxos 50 EC – zawiera klodinafop i pinoksaden. Stosowanie: pszenica ozima.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Październik 2018; Etykiety środków ochrony roślin (dostęp 02-11-2018))

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.